top of page
Imaga System.jpg

Våra signaler skiljer sig från övriga signallistor, så här går vi igenom hur du skall läsa av dem rätt.

1. Köp kurs

Det är den förväntade köpkursen som du kan sätta, även då den optimala sett till den procentuella prognosen i steg 3, 4, 5.

2. Stop Loss

Används om du ser låg procent på steg 4, är en automatisk försäljning när kursen når beloppet analysen föreslår.

3. Kort (Short Term)

Här visas sannolikheten i procent hur aktien kommer bete sig om du köper till kursen i steg 1. Så 39 procents chans att du kan gå ur aktien med vinst inom 24 timmar.

4. Lång (Long Term)

Här visas sannolikheten i procent hur aktien kommer bete sig om du köper till kursen i steg 1. Så 83 procents chans att du kan gå ur aktien med vinst inom en månad.

5. REL OMX

Det är en procent som visar en relativ förändring över tid i förhållande till en bestämd referenspunkt för till exempel priser, kostnader eller annat mätvärde. Ju högre procent ju större sannolikhet att det skapas volymer (dalar/toppar) på kursen.

A

bottom of page